Vapen som förekommer inom kampsport

Inom kampsport används ett antal olika vapnen, här listas ett antal av dessa.

 • Värja – En Värja är ett smalt fäktningsvapen på 110cm som används för stöt. Det bärs som ett sidogevär och kan besitta antingen en en- eller fleräggad klinga.
 • Ninjato – Ett speciellt slags svärd som japanska ninjor tros ha använt sig av.
 • Florett – En florett har en struktur liknande den av en Värja och skiljer sig i den blomsterknopps liknande skyddet den besitter vid hantaget. Namnet kommer från just detta blomsterliknande drag.
 • Sabel – Även Sabeln liknar Värjan men har en lättare klinga på cirka 500 gram. Till längden skiljer de två sig med 5 cm då klingan på en Sabel ska vara 105 cm (till skillnad från Värjans 110cm).
 • Tonfa – Tonfan används ofta i par och tillverkas i trä. Detta vapen förekommer mycket i kampsorten Ryukyu kobujutsu.
 • Iaito – Detta vapen tillverkas i metall och används i kampsporten Iaido. Vapnet anses imitera kanatan och därav namnet Iaito vilket betyder just imitationssvärd.
 • Sai – Utmärkande drag för det Japanska dolkvapnet är det uppåtriktade parerskyddet vilket används för att få grepp på motståndarens vapen och ge bäraren av en Sai möjligheten att vrida motståndarens vapen ur dess hand.
 • Bokken – Bokken anses vara ett säkrare vapen och användes, och används än idag, till träning. Bokken tillverkas främst av ek och mer sällan hickory. Kampsporter vapnet används inom idag är kendo, aikido och vissa grenar av budo.
 • Nunchaku – En nunchaku är ett kampsportvapen som består av stavar fastbundna i en kedja. Det allra vanligaste är att en nunchaku besitter två stavar, men nunchakus med upp till fyra stavar förekommer.
 • Shinai – Shinaier är tillverkade i Bambu och ska likna en Katana på 120cm. Vapnet används framför allt inom kamsporten Kendo.
 • Kung Fu Dao – Detta svärd härstammar från Kina och är där betraktat som ett av de fyra stora vapnen. De andra tre är jian, gun och quiang.
 • Kama – En Kama används i kampsorten Ryukyu men förekommer även som skörderedskap tack vare dess form vilken påminner om en skära.
 • Katana – Katanan är det längre svärdet i de så kallade daisho-paren samurajerna bar med sig. Katanan ska vara mellan 90 och 120 cm och ha en klinga på 60-90 cm som ska ha en rundad form.
 • Jo – En Jo är ett längre stickvapen på 128cm som ska ge en längre aktionsradie. Jon används i Jodo och i olika grenar av Aikido.
 • Bo – En bo kan liknas till en längre Jo. Bon är ett trävapen vanligtvis tillverkat i vitek med det förekommer även Bos tillverkade i rödek. Viteken är hård men har en relativt god kapacitet att absorbera slag.
 • Wakizashi – Detta vapen är det mindre i ett daishō-par (samurajens svärdpar). Svärdet ska vara ungefär 60cm långt. Detta svärdet kunde användas i sk. harakiri, rituellt självmord.
 • Tanto – En Tanto är en slags dolk som var mycket populär bland ninjor och kvinnliga samurajer. Tanton kunde vara en del av ett så kallat daishō-par.
 • Yantok – Detta käppliknande vapen användes i flera filipinska kampsporter och Escriman. Käppen är tillverkad i trä, vanligtvis Hickory eller Garote, och har en längd på cirka 60-70cm.