Om Mixed Martial Arts (MMA)

Mixed Martial Arts, förkortat MMA, är en kampsport där närkontakt, sparkar och slag är i fokus. Denna sport har i princip inga regler förutom den att så kallade “fula trix” är förbjudna. Dessa exemplifieras med att peta motståndaren i ögonen, dra i hår och nypas. Exakt vilka regler som gäller beror på vilken organisation matchen spelas för.

Historia och nutid

MMA härstammar i antikens Grekland där den snarlika kampsorten pankration var en olympisk gren. Under denna tid var sporten mer våldsam och inga regler existerade bortsett från att inga vapen fick användas. Mixed Martial Arts blev en allt mer populär sport under 1900-talets Brasilien och blev 1993 även känt i USA tack vare turneringen “Ultimate Fighting Championship”. Idag är sporten säkrare i det faktum att tävlanden måste bli undersökta av läkare samt bära suspensoar, tandskydd och handskar.

Matcherna går självklart ut på att vinna en kamp med hjälp av kroppsstyrka och taktik. Det finns tre möjliga sätt att vinna en MMA match, Knockout, Submission eller Decision. Knockout innebär att en av deltagarna i matchen slår den andre medvetslös. Submission är benämningen på det fenomen när den ena deltagaren har strypgrepp och tvingar den andre att ge upp. Det tredje sättet att vinna en match, Decision, inträffar när matchtiden är ute och ingen av tävlanden har segrat. I detta fall utser domarna en vinnare vilken baseras på poäng domarna delat ut under matchens gång.

Tävlanden i denna kampsport delas in i nio olika viktgrupper vilka baseras på tävlandens vikt. Dessa grupper är Flugvikt (upp till 57kg), Bantamvikt (upp till 61kg), Fjädervikt (upp till 66kg), Lättvikt (upp till 70 kg), Weltervikt (upp till 77kg), Mellanvikt (upp till 84kg), Lättungvikt (upp till 93kg), Tungvikt (upp till 120kg) och slutligen Supertungvikt (över 120 kg). Matcherna utövas i en så kallad MMA oktagon eller bur. Denna oktagon är cirka 70 kvadratmeter och är skyddad från publiken med ett staket. På vardera sida av denna finns det ett rött och ett blått hörn vilket representerar vardera lag. Bägge spelare har antingen röd eller blå utrustning vilket visar på vilket hörn av buren de tillhör.

Klädmässigt skiler sig regler för kvinnor och män. Kvinnor som utövar MMA ska bära shorts och sport- BH och ska precis som män bära munskydd. Manliga utövare av MMA ska även bära shorts men till skillnad från kvinnor vara barbröstade. Dessutom så ska män bära suspensoar. Dessa kläder ger utrymme till flexibilitet och hindrar deltagarna i matchen från att böra döljda vapen. MMA har en relativt hög skaderäkning i jämförelse med andra kampsporter. Man räknar med cirka 228.7 skador per 1000 utövningar av sporten. Detta jämförs då med bland annat 44 skador per 1000 exponeringar till sporten i Judo och 79.4 på 1000 i Taekwondo. Sju dödsfall har dokumenterats i MMA varav den senaste inträffade i Juni 2010 i South Carolina. Kampsporten har varit, och är, illegal i somliga länder. Här i Sverige är det lagligt precis som i många andra länder (bl.a. Brazilien och USA) medans sporten inte accepterats som laglig i länder som Danmark och Frankrike