Om Capoeira och dess historia

Capoeira är en kampsport med en rörelsekultur liknande den av dans med ursprung från de afrikanska slavarna i Brasilien. Då sporten uppkom i samhällets lägsta klass, slavarna, så finns det inte mycket dokumenterat angående dess specifika historia. Vad man vet är att kampsport var förbjuden för slavarna under denna tid och att de dansliknande rörelserna var till för att få duellerna att se ut som danstävlingar. I utövandet av Capoeira ingår även musik, denna spelas ofta av en atabaque (en slags trumma) eller en pandeiro (en tamburin) och det ensträngade instrumentet berimbau.

Det argumenteras om varifrån exakt namnet själv härstammar, vissa påstår att ordet kommer från portugisiskans capaõ vilket översätter till kastrerad tupp. Andra, bland annat professor i kronologiska språk K. Kia Bunseki Fu-Kiau, menar att order kommer från portugisiskans ord för ett tups rörelse i strid, kipura. Det tros även att ordet urspungar från namnet på den korg slavarna bar på huvudet, capa. Det finns även folk som påstår att namnet kommer från Tupí-guaraní ordet för tidiagre en skog vilket då skulle syfta på de skogarna slavarna som slagit sig fria från sina herrar gömde sig i.

Den äldsta funna dokumentationen om Capoeira var gjord av läkaren och historikern Mero de Morais Filho på 1800-talet. Efter dess har andra beskrivningar av Capoeiran gjorts, både till skrift och med hjälp av måleri. Den tyska målaren Johann Moritz Rugendas avbildade Capoeiran och kallade målningen för krigets dans och menade då , till skillnad från vad som sägs, att Capoeiran var en dans från första början och inte en kampsport.

Ginga_de_dosEfter att slavarna i Brasilien friats år 1888 användes Capoeira främst i gatustrider i samhällets lägsta klass, de före detta slavarna. Kampsporten ansågs som olämplig och illegaliserades därför. Utövare behövde använda sig av smeknamn för att gömma sig från lagen. Capoeira förblev förbjudet fram tills 1937. Idag finns det två grenar av Capoeira, Regional och Capoeira Angola. Dessa utvecklades under 1900 talet när sporten var nylegaliserad. Regional Capoeira fokuserar mer på rörelserna och kampsporten än musiken och de dansliknande rörelserna medan Capoeira Angola fokuserar på att behålla de gamla traditionerna inom sporten.

Regional var grunden till varför Capoeria legaliserades. Mestre Bimba skapade 1932 en akademi för Capoeira i Salvador de Bahia. Han lyckades få unga från högre samhällsklasser att fatta intresse för sporten och därmed förknippades den inte med kriminalitet på samma sätt som tidigare och president Gétrulio Vargas kunde återlegalisera Capoeiran. Capoeria Angola skapades 1942 av Mestre Pastinha med syfte att bevara den traditionella Capoeiran.

Idag betraktas inte Capoeira på det negativa sättet det gjorde på 1800- och även det tidiga 1900-talet. Sporten utövas runt om i världen och Svenska budo- och kampsortförbundet uppskattar att det finns cirka 2000 utövare endast i Sverige. En nyare gren av Capoeira har utvecklats som följd till den ökade spridningen, Capoeira Contemporânea. Denna är en blandning av de två andra, dans, och akrobatik. Dagens Capoeira utövas vanligtvis som gatudueller där publiken får skapa musiken genom handklappningar och sång.

Bild hämtad från Wikipedia. By Djino (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons